KÄYTTÖEHDOT   teXtari.net                                      06.01.2014 alkaen

YLEISTÄ

Sopimuksen osapuolina ovat Global Network Oy (jäljempänä palveluntarjoaja) ja sen teXtari.net palvelua (jäljempänä teXtari.net) käyttävä 15 vuotta täyttänyt yksityishenkilö, yritys tai muu yhteisö (jäljempänä asiakas). Yksityisen asiakkaan ollessa alle 18-vuotias, on hänen pyydettävä huoltajalta/huoltajiltaan suostumus voidakseen tilata palvelun.

Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan käyttöoikeudesta teXtari.net palveluihin seuraavin ehdoin.

Yksityisasiakkaalla voi olla vain yksi käyttäjätili teXtari.net järjestelmässä. Yhteisöasiakkaalla voi olla useita käyttäjätunnuksia teXtari.net järjestelmässä.

PALVELUN SISÄLTÖ

Asiakas voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä teXtari.net palvelun kautta. Viestien välitys tapahtuu teXtari.net:in internet-pohjaisen käyttöliittymän tai textari.net:in tarjoaman HTTP-sovellusrajapinnan kautta.

Käyttäjä voi lähettää teXtari.net palvelusta tekstiviestejä vain suomalaisiin gsm-liittymiin. Viestien lähettämisestä ulkomaisiin gsm-liittymiin on sovittava erikseen.

PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO

Asiakas voi ottaa teXtari.net palvelun käyttöönsä hyväksymällä ja sitoutumalla noudattamaan näitä teXtari.net käyttöehtoja, täyttämällä sähköisen rekisteröintilomakkeen tiedot ja lähettämällä lomakkeen teXtari.net ylläpitoon.

Rekisteröintilomakkeen lähettämisen jälkeen järjestelmä lähettää asiakkaalle varmennusviestit sekä palveluun rekisteröityyn gsm-numeroon että sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee syöttää molemmat lähetetyt koodit teXtari.net järjestelmään palvelun aktivoimiseksi.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa lopettaa teXtari.net palvelun käyttö ja poistaa tietonsa teXtari.net asiakasrekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla teXtari.net palvelun ylläpitoon osoitteeseen sms@textari.net.

Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan teXtari.net palveluun muuttuneet puhelinnumero-, sähköposti- sekä nimi- ja osoitetietonsa. teXtari.net ylläpidolla on oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätili, mikäli asiakas tahallisesti jättää tämän velvoitteen hoitamatta.

Yksityisasiakkaalla ei ole oikeutta siirtää teXtari.net palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle eikä luovuttaa asiakaskohtaisia tunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön. Yhteisöasiakas vastaa tunnustensa käytöstä yhteisönsä sisällä.

Palvelun käyttöön liittyy asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti. Asiakas vastaa itse omalla tunnuksellaan lähetettyjen tekstiviestien sisällöstä ja niiden seurauksista. Asiakkaan tulee huomioida tekstiviestien lähetyksessä lain ja hyvän tavan mukaiset periaatteet. Asiakas vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lähetys tapahtuu Sähköisen viestinnän tietosuojalain ja muiden sovellettavien lakien ja asetusten puitteissa.

Asiakas vastaa itse kaikista teXtari.net palvelun käyttöön tarvittavista laitteista ja ohjelmista, kuten tietokoneesta, modeemista, internet-liittymästä, matkapuhelimesta ja matkapuhelinliittymästä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista, kuten liittymis-, ylläpito-, puhelin- ja tiedonsiirtomaksuista ja vastaavista.

Asiakas hankkii käyttäjätililleen etukäteen arvioimansa käytön mukaan viestisaldoa. Hankittu tekstiviestisaldo on voimassa 6 kk viimeisestä viestinlähetyksestä.

Palvelun hinnoittelun muuttuessa asiakkaalla on oikeus 14 vuorokauden kuluessa halutessaan irtisanoa palvelu ja saada etukäteen maksamansa käyttämätön viestisaldo takaisin. Palautettavasta viestisaldosta voidaan pidättää tällöin kohtuulliset palautuskustannukset. Alle 20 euron jäljellä olevaa viestisaldoa ei palauteta. Tekstiviestinä maksetun viestisaldon osalta palautus on enintään 60% käyttämättä olevasta saldosta.

PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Palveluntarjoaja tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä teknisiä ja toiminnallisia muutoksia palveluun sekä käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

Palveluntarjoaja ei vastaa tekstiviestejä välittävien alihankkijoiden toiminnasta. Palveluntarjoaja ei edellä mainituista syistä voi taata täydellä varmuudella tekstiviestien perille toimitusta. Palveluntarjoaja tarjoaa viestien välitystiedot asiakkaalle sitoumuksetta.

Palveluntarjoaja pyrkii turvaamaan käytettävissä olevin keinoin viestinnän tietoturvallisuuden käyttämällä yhteyksien suojaamiseen asianmukaisia teknisiä suojauksia. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata palvelun täydellistä tietoturvallisuutta, sillä tietoturvalliseen viestintään vaikuttaa olennaisesti myös asiakkaan oma järjestelmäsuojaus sekä käyttäjän huolellisuus.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelujensa hinnoittelua. Hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ennen hintojen voimaan astumista sähköpostitse. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja, on palveluntarjoajalla oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätunnus ja evätä asiakkaan uudelleenrekisteröityminen teXtari.net palveluun. Käyttämättä jääneellä maksetulla saldolla ei ole myöskään tällöin palautusoikeutta.

PALVELUN YLLÄPITO JA MUUTOKSET

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa teXtari.net palvelun ylläpito tai muuttaa sen sisältöä tilanteissa, jotka voivat johtua mm. laajoista tietoverkon häiriöistä, laitevaurioista, luonnonkatastrofista, sotatilasta tai muusta force majeure syystä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnusta tai salasanaa ilmoittamalla tästä asiakkaalle sähköpostilla tai tekstiviestillä, mikäli tunnus tai salasana aiheuttaa ristiriitaa tai ongelmia järjestelmässä.

Palveluntarjoaja tiedottaa asiakasta palvelun ylläpitoon ja muutoksiin liittyvistä asioista parhaaksi katsomallaan tavalla.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa teXtari.net palvelun käyttöehtoja. Palveluntarjoaja ilmoittaa ehtojen olennaisista muutoksista 7 päivää ennen niiden voimaantuloa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai tiedottaa niistä textari.net sivuston ajankohtaisissa tiedotteissa. Lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen muutos vaikuttaa ehtoihin välittömästi muutoksen voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta.

MUUT EHDOT

Palvelun tarjoamisen lopettamisesta aiheutuneiden menetysten korvaukset maksetuissa viestisaldoissa rajoitetaan käyttämättä jääneelle viestisaldon osalle. Palautettavasta viestisaldosta voidaan pidättää kohtuulliset palautuskustannukset. Alle 20 euron jäljellä olevaa viestisaldoa ei palauteta. Tekstiviestinä maksetun saldon osalta palautus on enintään 60% käyttämättä olevasta saldosta.

Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille ei korvata teXtari.net palvelun toiminnasta, käyttökatkoksista, virheistä, muuttamisesta, lopettamisesta tai vastaavista mahdollisesti aiheutuvia muita välittömiä tai välillisiä kustannuksia kuin mitä näissä käyttöehdoissa on edellä kerrottu.

teXtari.net palvelun tekijänoikeudet omistaa palveluntarjoaja. Kaikki oikeudet pidätetään. teXtari.net palvelun eri osat, kuten ohjelmistot, tiedostot, ulkoasu ja sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Palvelun, sen palvelimen tietojen ja edellä mainitun aineiston osittainenkin kopiointi, julkaiseminen ja edelleen levittäminen tai vastaava on tekotavasta riippumatta kielletty ja tämän kiellon rikkomisesta seuraa laillinen edesvastuu.

Palveluntarjoaja tallentaa asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakasrekisteriinsä. teXtari.net palvelun käytöstä kertyy lisäksi käyttäjäkohtaista tietoa palveluntarjoajan rekistereihin. Rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa www.textari.net.

teXtari.net ei luovuta asiakkaan henkilö- ja muita tietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointi- tai muihin tarkoituksiin.

Luottokortinhaltijan tukisivu.