Käyttöehdot

teXtari.net - 01.01.2022 alkaen

YLEISTÄ

Sopimuksen osapuolina ovat Global Network Oy (jäljempänä Toimittaja) ja sen teXtari.net palvelua (jäljempänä teXtari.net) käyttävä 15 vuotta täyttänyt yksityishenkilö, yritys tai muu yhteisö (jäljempänä Asiakas). Yksityisen asiakkaan ollessa alle 18-vuotias, on hänen pyydettävä huoltajalta/huoltajiltaan suostumus voidakseen tilata palvelun.

Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan käyttöoikeudesta teXtari.net palveluihin seuraavin ehdoin.

Yksityisasiakkaalla voi olla vain yksi käyttäjätili teXtari.net järjestelmässä. Yhteisöasiakkaalla voi olla useita käyttäjätunnuksia teXtari.net järjestelmässä.

 

PALVELUN SISÄLTÖ

Asiakas voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä teXtari.net palvelun kautta. Viestien välitys tapahtuu teXtari.net:in internet-pohjaisen käyttöliittymän tai textari.net:in tarjoaman HTTP-sovellusrajapinnan kautta.

Käyttäjä voi lähettää teXtari.net palvelusta tekstiviestejä vain suomalaisiin matkapuhelin-liittymiin. Viestien lähettämisestä ulkomaisiin matkapuhelin-liittymiin on sovittava erikseen.

 

PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO

Asiakas voi ottaa teXtari.net palvelun käyttöönsä hyväksymällä ja sitoutumalla noudattamaan näitä teXtari.net käyttöehtoja, täyttämällä sähköisen rekisteröintilomakkeen tiedot ja lähettämällä lomakkeen teXtari.net ylläpitoon.

Rekisteröintilomakkeen lähettämisen jälkeen asiakkaalle lähetetään varmennusviesti sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu rekisteröinnin yhteydessä. Asiakkaan tulee syöttää varmennusviestissä oleva koodi teXtari.net-järjestelmään vahvistaakseen sähköpostiosoitteensa.

Asiakkaan puhelinnumero ja palvelun käyttötarkoitus varmennetaan soittamalla annettuun numeroon arkipäivisin klo 10-15 välillä. Tämä vaihe varmistaa, että annettu puhelinnumero on toimiva ja oikea, sekä että palvelua käytetään hyväksyttyyn ja lailliseen tarkoitukseen.

Kun asiakas on suorittanut kaikki yllä mainitut vaiheet onnistuneesti, hänelle myönnetään käyttöoikeus teXtari.net-palveluun. Palvelu on tämän jälkeen käytettävissä käyttäjän tunnuksilla.

MAKSAMINEN

teXtari.net maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

 

ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Asiakas toimii rekisterinpitäjinä omille teXtari.net tallennettuihin, nimi, puhelinnumero ja sähköpostitiedoille sekä viesteille, joita Asiakas teXtari.net:ssä käsittelee

Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus ja tarvittavat suostumukset henkilötietojen käsittelyyn.

Asiakkaalla on oikeus, milloin tahansa lopettaa teXtari.net käyttö ja poistaa tietonsa teXtari.net asiakasrekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla teXtari.net ylläpitoon osoitteeseen [email protected].

Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan teXtari.net:lle muuttuneet puhelinnumero-, sähköposti- sekä nimi- ja osoitetietonsa. teXtari.net ylläpidolla on oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätili, mikäli asiakas tahallisesti jättää tämän velvoitteen hoitamatta.

Yksityisasiakkaalla ei ole oikeutta siirtää teXtari.net käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle eikä luovuttaa asiakaskohtaisia tunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön. Yhteisöasiakas vastaa tunnustensa käytöstä yhteisönsä sisällä.

teXtari.net:in käyttöön liittyy asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti. Asiakas vastaa itse omalla tunnuksellaan lähetettyjen tekstiviestien sisällöstä ja niiden seurauksista. Asiakkaan tulee huomioida tekstiviestien lähetyksessä lain ja hyvän tavan mukaiset periaatteet. Asiakas vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lähetys tapahtuu Sähköisen viestinnän tietosuojalain ja muiden sovellettavien lakien ja asetusten puitteissa.

Asiakas vastaa itse kaikista teXtari.net palvelun käyttöön tarvittavista laitteista ja ohjelmista, kuten tietokoneesta, modeemista, internet-liittymästä, matkapuhelimesta ja matkapuhelinliittymästä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista, kuten liittymis-, ylläpito-, puhelin- ja tiedonsiirtomaksuista ja vastaavista.

Asiakas hankkii käyttäjätililleen etukäteen arvioimansa käytön mukaan viestisaldoa. Viestisaldo on käytettävä palvelussa, eikä sitä makseta takaisin. Hankittu tekstiviestisaldo on voimassa 12 kk viimeisestä viestinlähetyksestä tai vastaanotosta. Mikäli Asiakas ei ole käyttänyt palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana, niin Asiakkaan tili ja tiedot poistetaan viimeistään sen kalenterivuoden aikana kun 12 kk tulee täyteen viimeisestä viestin lähetyksestä tai vastaanotosta.

Palvelun hinnoittelun muuttuessa asiakkaalla on oikeus 14 vuorokauden kuluessa halutessaan irtisanoa palvelu ja saada etukäteen maksamansa käyttämätön viestisaldo takaisin. Palautettavasta viestisaldosta voidaan pidättää tällöin kohtuulliset palautuskustannukset. Alle 20 euron jäljellä olevaa viestisaldoa ei palauteta.

 

TOIMITTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Toimittaja tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus tehdä teknisiä ja toiminnallisia muutoksia palveluun sekä käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Toimittaja vastaa siitä, että kyseinen taho sitoutuu Tietosuojaliitteen mukaisiin Toimittajaa koskeviin vastuisiin.

Toimittaja ei vastaa tekstiviestejä välittävien alihankkijoiden toiminnasta. Toimittaja ei edellä mainituista syistä voi taata täydellä varmuudella tekstiviestien perille toimitusta. Toimittaja tarjoaa viestien välitystiedot asiakkaalle sitoumuksetta.

Toimittaja pyrkii turvaamaan käytettävissä olevin keinoin viestinnän tietoturvallisuuden käyttämällä yhteyksien suojaamiseen asianmukaisia teknisiä suojauksia. Toimittaja ei kuitenkaan voi taata palvelun täydellistä tietoturvallisuutta, sillä tietoturvalliseen viestintään vaikuttaa olennaisesti myös asiakkaan oma järjestelmäsuojaus sekä käyttäjän huolellisuus.

Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelujensa hinnoittelua. Hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ennen hintojen voimaan astumista sähköpostitse. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli asiakas rikkoo näitä käyttöehtoja, on Toimittajalla oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätunnus ja evätä asiakkaan uudelleenrekisteröityminen teXtari.net palveluun. Käyttämättä jääneellä maksetulla saldolla ei ole myöskään tällöin palautusoikeutta.

 

PALVELUN YLLÄPITO JA MUUTOKSET

Toimittajalla on oikeus lopettaa teXtari.net palvelun ylläpito tai muuttaa sen sisältöä tilanteissa, jotka voivat johtua mm. laajoista tietoverkon häiriöistä, laitevaurioista, luonnonkatastrofista, sotatilasta tai muusta force majeure syystä. Toimittajalla on myös oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnusta tai salasanaa ilmoittamalla tästä asiakkaalle sähköpostilla tai tekstiviestillä, mikäli tunnus tai salasana aiheuttaa ristiriitaa tai ongelmia järjestelmässä.

Toimittaja tiedottaa asiakasta palvelun ylläpitoon ja muutoksiin liittyvistä asioista parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toimittajalla on oikeus muuttaa teXtari.net palvelun käyttöehtoja. Toimittaja ilmoittaa ehtojen olennaisista muutoksista 7 päivää ennen niiden voimaantuloa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai tiedottaa niistä textari.net sivuston ajankohtaisissa tiedotteissa. Lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen muutos vaikuttaa ehtoihin välittömästi muutoksen voimaantulosta lukien ilman eri ilmoitusta.

 

MUUT EHDOT

Palvelun tarjoamisen lopettamisesta aiheutuneiden menetysten korvaukset maksetuissa viestisaldoissa rajoitetaan käyttämättä jääneelle viestisaldon osalle. Palautettavasta viestisaldosta voidaan pidättää kohtuulliset palautuskustannukset. Alle 20 euron jäljellä olevaa viestisaldoa ei palauteta.

Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille ei korvata teXtari.net palvelun toiminnasta, käyttökatkoksista, virheistä, muuttamisesta, lopettamisesta tai vastaavista mahdollisesti aiheutuvia muita välittömiä tai välillisiä kustannuksia kuin mitä näissä käyttöehdoissa on edellä kerrottu.

teXtari.net tekijänoikeudet omistaa Toimittaja. Kaikki oikeudet pidätetään. teXtari.net:in eri osat, kuten ohjelmistot, tiedostot, ulkoasu ja sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Palvelun, sen palvelimen tietojen ja edellä mainitun aineiston osittainenkin kopiointi, julkaiseminen ja edelleen levittäminen tai vastaava on tekotavasta riippumatta kielletty ja tämän kiellon rikkomisesta seuraa laillinen edesvastuu.

Toimittaja tallentaa asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakasrekisteriinsä. teXtari.net palvelun käytöstä kertyy lisäksi käyttäjäkohtaista tietoa Toimittajan rekistereihin. Rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa www.textari.net.

teXtari.net ei luovuta asiakkaan henkilö- ja muita tietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointi- tai muihin tarkoituksiin.