Rekisteriseloste

1.1.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Henkilötietojen käsittelijä on Global Network Oy (1074619-9)
Osoite: Vähäheikkiläntie 56C  3krs, 20810 Turku
Puhelin: +358 (0)40 2213493
Sähköposti: [email protected], nettisivu: www.teXtari.net

 

Yhteyshenkilö

Mikko Soini
Osoite: Vähäheikkiläntie 56C  3krs, 20810 Turku
Puhelin: +358 (0)40 2213493
Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi:  teXtari.net asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän tiedotukseen, laskutukseen, raportointiin, yhteydenpitoon, markkinointiin ja palvelun kehittämiseksi sekä muuhun asiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Palveluun rekisteröityviltä asiakkailta nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostitiedot
  • Palvelun valvontaa ja laskutusta varten käyttäjän syntymäaika sekä tarvittavat tiedot tilatusta palvelusta.
  • Asiakkaista tallennetaan lisäksi tunnistetiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana sekä palvelun käytön päättymistiedot.
  • Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.
  • Rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.
  • Palvelun käytön aikana rekisteriin tallennetaan tietoja palvelun kautta lähetetyistä viesteistä asiakkaan nähtäville.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tiedot asiakkaan suostumuksella asiakkaan rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi.

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, teXtari-palvelun käyttötiedot, ostotapahtumat, uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, yhteistyökumppanit ja viranomaiset.

 

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Global Network Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen nykyaikaisia ja asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät henkilökohtaisilla tunnuksillaan ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät käsittelijän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Henkilötietojen käsittelijän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

 

Asiakkaan tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteröidyt tietonsa sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen kaikki häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.